What is real journalism?

John Pilgeraustralský žurnalista a dokumentarista, žijící a pracující v Londýně. hodnotí jeho 50letou kariéru
John Pilgeraustralský žurnalista a dokumentarista, žijící a pracující v Londýně. říká, že žurnalistika má mít pravdu. V tomto videu přezkoumává svou kariéru více než 50 let jako kampaně, novinář, filmař a autor. Žurnalistika, jak říká, má za úkol hrát za lidstvo. Přesto příliš mnoho novinářů a novinářských institucí vidí, že vyjadřují ambice a návrhy moci, lidu na vrcholu, místo aby vyjádřili vůli všech lidí.