The New Rule of The World

Nové vládce světa (2001) analyzují novou globální ekonomiku a odhalují, že rozdíly mezi bohatými a chudými nebyly nikdy větší – dvě třetiny světových dětí žijí v chudobě – ​​a propast se rozšiřuje jako nikdy předtím.

Film přetváří pozornost novým vládcům světa – velkým nadnárodním společnostem a vládám a institucím, které je podporují, jako je MMFmezinárodní organizace přidružená k OSN, jež si klade za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže., Světová bankasdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů (OSN), které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě. Tvoří ji Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj(International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), která pomáhá středně bohatým a chudým (ale solventním) zemím v ekonomickém růstu, a Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association – IDA), která se snaží zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudší země světa, obvykle formou grantů, bezúročných či nízkoúročných půjček.... More a Světová obchodní organizace, podle kterých miliony lidí na celém světě ztrácejí svou práci a živobytí.

Západ, vysvětluje Pilgeraustralský žurnalista a dokumentarista, žijící a pracující v Londýně., poškodil země tím, že využil sílu těchto mocných finančních institucí ke kontrole jejich ekonomik. „Malá skupina silných jednotlivců je nyní bohatší než většina obyvatel Afriky,“ říká, „jen jedna čtvrtina světové hospodářské činnosti dominuje jen 200 obřích korporací.“ General Motors je nyní větší než Dánsko. „Mimořádně bohatí muži, jako je Bill Gates, mají bohatství větší než všichni v Africe.“ Golfista Tiger Woods byl vyplacen více na podporu společnosti Nikevýznamná americká firma vyrábějící převážně sportovní oblečení a potřeby s celosvětovou působností. než celá pracovní síla, díky níž získaly produkty společnosti v Indonésii. “

Aby prozkoumal skutečné dopady globalizace, tak Pilgeraustralský žurnalista a dokumentarista, žijící a pracující v Londýně. cestuje do Indonésie – země, kterou Světová bankasdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů (OSN), které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě. Tvoří ji Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj(International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), která pomáhá středně bohatým a chudým (ale solventním) zemím v ekonomickém růstu, a Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association – IDA), která se snaží zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudší země světa, obvykle formou grantů, bezúročných či nízkoúročných půjček.... More označila za modelový příklad, dokud se její globální ekonomika neztrácela v roce 1998 – kde značkové značky jako Nikevýznamná americká firma vyrábějící převážně sportovní oblečení a potřeby s celosvětovou působností., Adidas, Gap a Reebok jsou hromadně vyráběny levné práce v „cukrárnách“ a prodávané až do 250násobku příjmu dělníků, kteří je vyrábějí.

Film tajně natáčí v jednom z největších továren na značkové oblečení v hlavním městě Jakartě. Stovky žen, většinou stovek žen a dětí v táboře, s otevřenými kanalizačními kanály a nebezpečnou vodou, píše Pilgeraustralský žurnalista a dokumentarista, žijící a pracující v Londýně., že zaměstnanci jsou vypláceni ekvivalent 72 p denně – asi jeden americký dolar – což je zákonná minimální mzda v Indonésii, ale uznává vlastní vládu této země jako jen něco málo přes polovinu životní mzdy. Mnoho dětí bylo podvyživených a náchylných k nemoci. Při natáčení Pilgeraustralský žurnalista a dokumentarista, žijící a pracující v Londýně. sám dostal horečku dengue.

Také vypráví dosud nevýrazný příběh o tom, jak začala globalizace v Asii v Indonésii a jak západní politici a podnikatelé sponzorovali diktátora generála Suhartaindonéský vojenský a politický vůdce. V Indonéské národní revoluci sloužil jako vojenský důstojník, ale lépe je znám jako dlouhovládnoucí 2. prezident Indonésie., který brutálně zaujal moc v polovině 60. let. „Velké továrny na značkové oblečení a banky a luxusní hotely v Indonésii byly postaveny na masové vraždě až jednoho milionu lidí, odhaluje epizoda, kterou by Západ rád zapomněl,“. „Během jednoho roku od krveprolití byla indonéská ekonomika v Americe skutečně přepracována, což dalo západu přístup k bohatému nerostnému bohatství, trhu a levné práci – což prezident Nixon37. prezident Spojených států amerických (1969–1974) a také 36. viceprezident Spojených států amerických (1953–1961), zde působil v době, kdy byl v úřadu prezident Dwight D. Eisenhower. Nixon je jediným člověkem, který byl dvakrát zvolen americkým viceprezidentem i prezidentem.... More nazval největší cenou v Asii.“

„Nové vládce světa“ je srážka dvou dominantně pokračujících témat – imperialismu a nespravedlnosti chudoby. Sleduje paralelu mezi moderní globalizací a starým imperialismem. „Mezi poměrně nemilosrdným zásahem mezinárodního kapitálu na zahraniční trhy v dnešní době neexistuje žádný rozdíl, než tomu bylo ve starých dnech, kdy byly podpořeny dělovými čluny,“ říká Pilgeraustralský žurnalista a dokumentarista, žijící a pracující v Londýně.. „Mnoho mého globálního názoru přišlo z let, kdy jsem viděl, jak funguje imperialismus a jak se svět rozděluje mezi bohaté, bohatší a chudé, kteří se chudší a bohatí zbohatnou na hřbetech chudých.

Rozdělení se nezměnilo asi 500 let, ale existují nové, klamavé způsoby, jak to podpořit a zajistit, aby se většina světových zdrojů soustředila v co nejmenším počtu rukou. Co je dnes jiné, existuje celosvětové hnutí, které vidí tento podvod a získává sílu zejména mezi mladými, z nichž mnozí jsou mnohem lépe informováni o chameleonové povaze kapitalismu než o tom, co se stalo v šedesátých letech 20. Kromě toho, jestliže intenzita propagačních aktivit je vodítkem, občas sousedícím s institucionální panikou, pak nové hnutí už uspěje. “

Nový vládci světa byl televizní produkcí Carlton pro ITV první vysílání na ITV1, 18. července 2001. Režie: Alan Lowery. Producent: John Pilgeraustralský žurnalista a dokumentarista, žijící a pracující v Londýně.. Spolupracující producenti: Chris Martin a Laurelle Keough.

Ocenění: cena Gran Prix Leonardo, 2003; Osvědčení o zásluhách, ceny Chicago International Television Awards, 2003.