Stínová vláda: Psychologie moci

1. část STORM CLOUDS GATHERING

NĚKTEŘÍ Z NEJMOCNĚJŠÍCH MUŽU USA V BYZNYSE A VÝROBNÍCH ODVĚTVÍCH MAJÍ Z NĚKOHO A Z NĚČEHO STRACH. VÍ, ŽE JE TO MOC, KTERÁ JE TAK ORGANIZOVANÁ, TAK NEHMATATELNÁ, TAK POZORUJÍCÍ, TAK PROVÁZANÁ, TAK ÚPLNÁ, TAK VŠUDYPŘÍTOMNÁ, ŽE O NÍ RADĚJI NEMLUVÍ NAHLAS, POKUD JI ODSUZUJÍ.

Honba za mocí je hnací silou historie. Vždy byla a vždy bude. Ti, kdo si tento princip neuvědomují, nejsou ve velké šachové partii historie ušetřeni, ale jsou manipulováni sílami, které nechápou. Z pohledu těch, kteří hru ovládají, je samozřejmě výhodnější ovládat obyvatelstvo neuvědomělých pěšáků než mít řadu odpůrců, kteří jsou schopni postavit se jim účinně na odpor. Za tímto účelem bylo vždy v zájmu vládnoucí třídy vytvářet iluze, které zahalují pravou podstatu mocenské hry.

Elizabeth Sikorovsky: „Výroba souhlasu („manufacturing consent“). Co měl tento pojem popsat?“ Noam Chomskyamerický filozof, kognitivní vědec, lingvista, společenský kritik a logik židovského původu, tvůrce tzv. Chomského hierarchické klasifikace formálních jazyků, emeritní profesor lingvistiky na Massachusettském technologickém institutu (MIT), a také levicově orientovaný politický aktivista - anarchista, známý svým kritickým vztahem ke globalizaci a jejím dopadům, k válečným konfliktům, k zahraniční politice USA, Izraele a dalších vlád. Pravděpodobně nejvlivnějším globálním intelektuálem.... More: „Tento pojem je ve skutečnosti převzatý z knihy Waltera Lippmannaamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More napsané již kolem roku 1921, v němž popsal to, co nazýval „vytvoření souhlasu (manufacturing consent) “ jako revoluci v demokratické praxi. A co je vlastně technikou ovládání (mysli), a Lippmannamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More řekl, že její vytvoření bylo užitečné a nezbytné, protože společné zájmy lidstva veřejnosti unikají.“ Walter Lippmannamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More nemluvil čistě teoreticky, ani nekomentoval jev, který by pozoroval z dálky, patříl k této specializované skupině a osobně ovlivnil rozvoj této nové techniky kontroly. Co tedy bylo touto novou technikou, kterou měl Lippmannamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More na mysli?

Odpověď na tuto otázku nás zavede zpět k počátku 1.světové války. V roce 1917 Woodrow Wilson28. prezident Spojených států amerických. utvořil Comittee on Public Intormation (Radu pro Informování veřejnosti), instituci také známou pod zkratkou CPI. Byla to agentura pro propagandu a jejím cílem bylo vytvořit podporu pro vstup do války mezi americkou veřejností. CPI, vedená mužem jménem George Creelvyšetřující novinář a spisovatel, politik a vládní úředník. On sloužil jako šéf Amerického výboru pro informace veřejnosti, propagační organizace vytvořená prezidentem Woodrow Wilson během světové války I., byla známá pro svou zjednodušující taktiku (komunikace), do očí bijící přehánění i naprosté lži.

Avšak jeden z členů CPI, Edward Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu, měl mnohem propracovanější přístup. Spíše než se spoléhat na nečisté způsoby, tak Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu studoval myšlení Američanů, a pak na základě svého pozorování vytvořil kampaň na podporu myšlenky, že cílem Ameriky ve válce je „učinit svět bezpečným pro demokracii“. Tento „mem“ byl šíleně úspěšný, natolik, že se používá dodnes. Edward Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu byl synovcem Sigmunda Freudalékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie., a jako jeho strýc, byl i on zaníceným studentem psychologie.

Někteří dokumentaristé, například Adam CurtisDokumentarista,  jeho oblíbeným tématem je "moc a jak to funguje ve společnosti". Jeho dokumenty zkoumají oblasti sociologie, psychologie, filozofie a politické historie. ve filmu „Století Já“ (The Century of the Self) mylně předpokládá, že psychologické techniky, které Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu vyvinul, jsou jen praktickým uplatňováním Freudovy teorie. Ale ačkoli Freudlékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. měl významný vliv na svého synovce, ve sktečnosti nebyl zdrojem těchto myšlenek. Sigmund Freudlékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie., Edward Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propaganduWalter Lippmannamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More byli následovníky myšlenkové školy, které dal základ v roce 1895 francouzský sociální psycholog Gustave Le Bonfrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... More.

G. Le Bonfrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... More napsal několik knih, nejslavnější z nich byl titul „Psychologie des Foules“ Byla přeložena do angličtiny jako „Dav: Studie lidské mysli „. (česky: Psychologie davu) „Psychologie davu“ bylo revoluční dílo Le Bonfrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... More zde nejen prezentoval hluboký popis davové psychologie a její rozdíl od psychologie individuální, ale také nastínil velmi jednoduchý soubor zásad, umožňující lídrům vytvořit jiskru způsobující ideologickou nákazu, a tím vystoupat k moci.

Hitlerněmecký nacistický politik rakouského původu, od roku 1933 do své smrti kancléř a diktátor nacistického Německa., Goebbelsjeden z nejvyšších nacistickýchpředstavitelů a válečný zločinec, byl říšským ministrem propagandy (vedl ministerstvo pro lidovou osvětu a propagandu), zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera.... MoreMussoliniitalský premiér, politik a diktátor, spolutvůrce a průkopník fašismu. studovali Le Bonovy spisy a jeho techniky a do poslední tečky je uplatnili. Výsledky, kterých dosáhli byly přesně ty, které Le Bonfrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... More předvídal. Je vtipné, že tento malý detail je vynechán ze všech knih o historii, nemyslíte? Kniha Sigmunda Freudalékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. „Davová psychologie a analýza Já“ byla ve skutečnosti přímou kritikou spisů Gustava Le Bonafrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... MoreWilliama McDougallapsycholog začátku 20. století, který strávil první část své kariéry ve Spojeném království a druhou část ve Spojených státech. Napsal několik velmi vlivných učebnic a byl obzvláště důležitý při vývoji teorie instinktu a sociální psychologie v anglicky mluvícím světě. Byl oponentem behaviorismu a stojí poněkud mimo hlavní proud vývoje anglo-amerického psychologického myšlení v první polovině 20. století; ale jeho práce byla velmi dobře známá a respektována mezi laiky.... More, která se zaměřila na vztahy mezi psychologií jednotlivce a psychologií davu, a vysvětlila, jak je možné ovládat skupiny lidí po dlouhá časové období pomocí manipulace skupinové identity, systému víry a sociálních struktur.

Edward Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu studoval jak Freudalékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie., Le Bonafrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... More, Wilfreda TrotteraAnglický chirurg, průkopník neurochirurgie. On byl také známý pro jeho studia na sociální psychologii, nejvíce pozoruhodně pro jeho pojem stáda instinkt, který on nejprve popsal ve dvou publikovaných pracích v 1908, a pozdnější v jeho slavné populární práci Instincts ze stáda v míru a válce, první klasika psychologie davu. Trotter tvrdil, že společenskost je instinktem a studoval včelí úly, stáda ovcí a vlčí smečky.... More tak i Waltera Lippmannaamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More a mnoho dalších autorů. Pak shrnul jejich názory do aplikované vědecké metody.. Úspěch jeho sloganu „učinit svět bezpečným pro demokracii“ během války jak doma tak i v zahraničí, zasel semínko nové idey v jeho mysli. Mohla by být taktika ovládáni psychologie davu použita i v době míru?

Edward Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu: „Když jsem se vrátil do USA, rozhodl jsem se, že jestliže lze propagandu použít pro válku, určitě ji lze použít í pro mír. Propaganda byla špatné slovo, protože je používali nacisté. Tak jsem se pokusil najít nějaká jiná slova, a tak jsme našli slova „Poradce pro vztahy s veřejností.“ (Public Relations = PR) V roce 1919 Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu otevřel první „PR agenturu“ – kancelář pro vztahy s veřejností Pojmenoval tuto agenturu „Rada pro vztahy s veřejností.“

BERNAYSamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu VYSVĚTLUJE, JAK ZPOPULARIZOVAL CIGARETY MEZI ŽENAMI PRO SVÉHO KLIENTA – VÝROBCE CIGARET.

Edward Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu: „napadlo mě, že kterákoliv mladá debutantka, která si je vědoma nových časů a toho, že je jako žena diskriminována, by ráda šla ve velikonočním průvodu se cigaretou aby dramatizovala představu, že cigarety jsou opravdu „POCHODNĚ SVOBODY“ aby potvrdila svou nezávislost a prolomila stávající tabu, kdy ženy nesměly kouřit. Tak jsem zavolal své známé debutantce (mladá dívka oficiálně uvedená do společnosti) požádal jsem ji, aby vzala další kamarádku a dva mladé muže a také jsem je poučil o tom, jak poskytnout informace o tom, co udělali, filmovým týdeníkům, deníkům a třem nejdůležitějším tiskový asociacem: AP, United Press a International News Service. A aby šli od 34. ulice po 57. a a zpátky, zapalovali si „pochodně svobody“ na protest proti nelidskému chování můžu k ženám, zapalovali si „pochodně svobody“ na protest proti nelidskému chování které projevují tím, že ženám zakazují kouření cigaret. Druhý den ráno to bylo ve všech novinách ve Spojených státech, dokonce New York Times měl dokonce zprávu na titulní stránce: „Debutantky zapálili pochodně svobody na protest proti nelidskému chováni mužů k ženám a proti tabu proti kouření žen. zapalovali si cigarety počas svého pochodu.“

Edward Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu: „zajímavé pro mě bylo že do tří dnů, už bez jakéhokoliv mého zásahu, noviny publikovali zprávy, že ženy kouřily na náměstí Union Square v San Francisku, ŠÍŘENÍ na náměstí Union Square v Denveru a v Bostonu.“ ON TÉ DOBY SE KOUŘENÍ MEZI ŽENAMI DRAMATICKY ROZŠÍŘILO. To bylo Bernaysovou specializací, vytvářet sociální trendy pro klienty, a on v tom byl opravdu velmi, velmi dobrý. VNÍMÁNÍ JAKO KOMODITA Vnímání bylo nyní komoditou, na prodej nejvyšší nabídce.

Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu pomáhal CIAzpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním) mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA.United Fruit Companybyla americká korporace, která obchodovala s tropickým ovocem (hlavně s banány a ananasy) rostoucími na plantážích třetího světa a prodávala jej ve Spojených státech amerických a Evropě. Dnes  Chiquita Brands International. dnes známé jako značka Chiquita Brands International vytvořil úspěšnou kampaň ke svržení demokraticky zvolené guatemalské vlády v roce 1954. Vedl pak PR kampaň na podporu fluoridace vody z obecních vodovodů pro společnost těžící hliník, Alcoa Inc, která hledala levný způsob, jak se zbavit svého průmyslového odpadu a dokonce pomáhal jiné společnost přesvědčit americkou veřejnost, aby jedla výživnější snídani, aby si lidi kupovali více slaniny.  Důvod, proč byl Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu tak úspěšný, byla jeho schopnost v využití 3 psychologických taktik:

1. VYTVOŘENÍ PEČLIVĚ VYKALKULOVANÉ ASOCIACE S PODVĚDOMÝMI OBAVAMI A TOUHAMI JEDNOTLIVCE.

2. OVLIVŇOVÁNÍ VLIVNÝCH OSOBNOSTÍ A AUTORIT V RŮZNÝCH OBORECH, KTERÉ NÁSLEDNĚ OVLIVŇUJÍ NÁZORY VEŘEJNOSTI

3. INICIACE ŠÍŘENÍ NÁZORŮ A CHOVÁNÍ DÍKY PRINCIPU SOCIÁLNÍ KONFORMITY

Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu napsal několik knih, které propagují tyto psychologické techniky, včetně knih „Propaganda“ a „Krystalizace veřejného mínění“. NENÍ NEZBYTNÉ, ABY BYLI POLITICI OTROKY PŘEDSUDKŮ VEŘEJNOSTI, POKUD SE DOKÁŽOU NAUČIT, JAK ZFORMOVAT NÁZORY VOLIČŮ (EDWARD BERNAYSamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu, PROPAGANDA) TAK, ABY SOUHLASILI V těchto knihách specificky apeloval na vlády – a také korporace – aby používaly jeho metodologii k manipulaci názorů veřejnosti. Tato jeho doporučení se setkaly s velkým ohlasem. Jeho metodologie fungovala tak dobře, že byla přijata prakticky v každém sektoru, který se snaží ovlivnit veřejnost: PSYCHOLOGICKÉ OPERACE, TAKTIKA, TECHNIKA A POSTUPY média, politika, reklama, dokonce i armády. Jak už naznačoval Walter Lippmannamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More, byla to revoluce.

Joseph Goebbelsjeden z nejvyšších nacistickýchpředstavitelů a válečný zločinec, byl říšským ministrem propagandy (vedl ministerstvo pro lidovou osvětu a propagandu), zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera.... More, Hitlerův ministr propagandy, považoval Bernaysův přístup za velmi užitečný. Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu uznal tuto skutečnost ve svém životopise z roku 1965 s názvem „Život myšlenky“, kde napsal: „KARL VON WIEGANDamerický novinář původem z Německa, válečný korespondent., ZAHRANIČNÍ KORESPONDENT HEARSTOVYCH NOVIN, ZKUŠENÝ INTRERPRET UDÁLOSTÍ V EVROPĚ, KTERÝ SE V TÉ DOBĚ VRÁTIL Z NĚMECKA, NÁM VYKLÁDAL O GOEBBELSOVI A JEHO PLÁNU PROPAGANDY KE KONSOLIDACI MOCI NACISTY. GOEBBELSjeden z nejvyšších nacistickýchpředstavitelů a válečný zločinec, byl říšským ministrem propagandy (vedl ministerstvo pro lidovou osvětu a propagandu), zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera.... More UKÁZAL WIEGANDOVI SVOU KNIHOVNU S PROPAGANDOU, NEJLEPŠÍ, JAKOU KDY VIDĚL. WIEGLAND ŘEKL, ŽE GOEBBELSjeden z nejvyšších nacistickýchpředstavitelů a válečný zločinec, byl říšským ministrem propagandy (vedl ministerstvo pro lidovou osvětu a propagandu), zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera.... More POUŽIL MOU KNIHU KRYSTALIZACE VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ JAKO ZÁKLAD PRO SVOU DESTRUKTIVNÍ KAMPAŇ PROTI ŽIDŮM V NĚMĚCKU. TO MĚ ŠOKOVALO… JE ZŘEJMÉ, ŽE ÚTOKY NA ŽIDY V NĚMECKU NEBYLY VÝBUCHY EMOCÍ NACISTŮ, ALE PŘIPRAVENÉ, PLÁNOVANÉ KAMPANĚ.

BERNAYSamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu – ŽIVOTOPIS MYŠLENKY.

Události, k nimž došlo v nacistickém Německu, šokovaly svět a inspirovaly několik významných psychologů k výzkumu toho, jak bylo možné populaci přesvědčit k páchání takových zvěrstev. Výzkumem pak vědecky potvrdil účinnost metody Le Bonafrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... MoreBernayseamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu.

V roce 1951 psycholog Solomon Aschpolsko-americký sociální psycholog[1]židovského původu. Byl 41. nejcitovanějším psychologem ve 20. století. Zajímaly ho především problémy vytváření dojmů, získávání prestiže ve skupině či šíření konformity ve skupině. Dospěl k závěrům, že skupina či sociální celek dominuje svým částem a zásadně ovlivňuje jejich charakter – tím se zařadil do širšího proudy gestaltismu.... More studoval a měřil účinky a příčiny společenské konformity a její schopnost měnit vnímání reality. K tomu uskutečnil sérii experimentů, ve kterých se požádal skupinu studentů k účasti na „testu zraku“. Ve skutečnosti byli v každém testu až na jednoho z účastníků všichni najatí herci. Každý z nich byl instruování dát konkrétní odpovědi v konkrétních časech. Účastníkům byly promítány karty s čárou, následované další kartou se třemi čárami, označenými 1, 2 a 3. Pak měli určit, která čára na druhé kartě odpovídá délkou čáře na první kartě.. Čáry byly provedeny tak, že správná odpověď byla naprosto zřejmá Členové skupiny byl požádáni o odpověď postupně, jeden po druhém a „skutečný“ testovaný byl vždy poslední nebo předposlední. Pro první dva pokusy herci uvedli, zřejmou, správnou odpověď, Nicméně ve třetím pokusu všichni uvedli stejnou, špatnou odpověď. Cílem bylo zjistit, kolik lidí by souhlasilo s vnímáním lidí kolem nich, i když názor skupiny odporuje jejich vlastním smyslům. Výsledky Asche skutečně překvapily. Věřil, že většina účastníků se nepodřídí názoru většiny a neuvede odpověď, která je evidentně nesprávná. Nicméně výsledky ukázaly, že 37 % lidí by konsistentně uvedlo nesprávné odpověďi ovlivněné názorem skupiny, a 75 % se nechalo ovlivnit alespoň po nějakou dobu Asch si nebyl jistý, zda tato shoda s názorem většiny byla omezena na sociální aspekt, a nebo zda bylo skutečně ovlivněno samotné vnímání na neurologické úrovni.

V roce 2005 se neurolog Gregory BernsAmerický neuroekonom, neurolog, profesor psychiatrie, psycholog a spisovatel snažili najít odpovědět na tuto otázku. Berns vytvořil variantu Aschovych pokusů, tentokrát měřil aktivitu mozkových vln během testu aby zjistil, na jaké úrovni mozku docházelo k utváření této shody vnímání. Výsledky ukázaly velmi jasně, že týlní a parietální laloky jsou nejvíce aktivní, když účastníci uváděli nesprávné odpovědi To znamenalo, že shoda s názory většiny skutečně mění vnímání testovaných lidí na neurologické úrovni! Chvilku se zamyslete nad tím, co to znamená. Sociální konformita /shoda s názorem většiny/ doslova způsobuje, že náš mozek přepisuje vnímanou realitu.

V roce 1961 psycholog Stanley Milgramamerický sociální a experimentální psycholog, 46. nejcitovanější psycholog ve 20. století. Proslavil se hlavně dvěma originálními experimenty o lidské společnosti: Milgramův experiment z roku 1963 ukázal, jak dalece jsou lidé ochotni poslouchat autoritu, i když je v konfliktu s vlastním svědomím a experimentem Šest stupňů odloučení... More z Yaleovy University provedl sérii pokusů, které měřily ochotu jednotlivců podřídit se autoritě. V pokusu byly testované osoby umístěny do situace, ve které věřili, že když zapnou spínač osoba ve vedlejší místnosti dostane elektrický šok. Muž v bílém plášti, který tvrdil, že je vědcem vedoucím výzkum, jim pak nařídil aby se položili osobě ve vedlejším pokoji řadu otázek. Když dostali nesprávnou odpověď, měli ji potrestat zapnutím spínače způsobujícího šok.

Experimentátor: „Například v případě, že oba řádky souhlasí, modrá, chlapec, holka, tráva, klobouk. Poté, co přečtete čtyři možnosti, zkoušený stlačí jeden ze spínačů které má na desce před sebou. Číslo, které zvolí, se rozsvítí v tomto boxu: 1, 2, 3 nebo 4. Když bude odpověď správná, řeknete „správně“ a přejděte na další řádek. Správné odpovědi na řádku jsou také označeny na pravém okraji. Kdyby uvedl špatnou odpověď, řeknete „špatně“, pak jim ohlásíte počet voltů, které mu dáte, a pak ho potrestáte. Pak jednou přečtete správnou odpověď a přejdete na další řádek. Jak test postupoval, bylo zvyšováno napětí elektrošoků a výkřiky z vedlejšího pokoje byly stále víc zoufalé, prosili o zastavení testu a uvádějící vícekrát, že mají slabé srdce.

Učitel: 330 voltů [INTENZIVNÍ KŘIK]

Žák: „Pusť mě ven! Nechte mě jít, já mám problémy se srdcem! Chci pryč!“

Učitel: „odpověď-“

Žák: „už nemáte právo mě tu držet! Pusťte mě ven! PUSŤTE MĚ, PUSŤTE MĚ VEN!“

Učitel: „odpověď je rychlý.“ Mnoho z testovaných vyjádřilo váhání nad pokračováním experimentu poté, co slyšeli osoby v jiné místnosti křičet a prosit o pomoc. „Vědec“ je pokaždé informoval, že nemají jinou možnost, než pokračovat Nehrozily jim žádné důsledky, přesto právě toto ujištění bylo obvykle dostačující k dosažení souhlasu s pokračováním Pod vlivem osoby, která měla zdánlivě autoritu, 50 až 65 % subjektů pokračovalo, a dával šoky až do maximální výše 450 voltů. Pokračovali i poté, co křik osoby ve vedlejší místnosti ustal a naznačoval, že je bezvědomí nebo mrtvá.

Učitel: „pták, auto, vlak, letadlo“

Učitel: „Pokračujte, prosím.“

Experimentátor: „prosím odpověď.“

Učitel: „odpověď je pták! 345 voltů.“

Učitel: „Blunt, nůž, stick, slovo, šipky. Odpovězte, prosím!“

Experimentátor: „Pokračujte, prosím.“

Experimentátor: „Pokračujte, prosím.“

Učitel: „odpověď je šipka! 360 voltů.“

Učitel: Něco se tam vedle stalo…

Experimentátor: „prosím pokračujte v experimentu, prosím, pokračujte.“ Milgramův experiment s autoritou byl opakován několikrát v průběhu let, se zařazením jednotlivců z široké škály ekonomických a sociálních vrstev. a závěry jsou vždy konzistentní. Aura autority vytváří téměř neodolatelnou moc nad lidskou myslí, a snadno přeprogramovává zásadní postoje morálky a etiky. Ještě více šokující je fakt, že žádná legitimní moc není potřebná.. Zdání autority stačí.

VĚDOMÁ A INTELIGENTNÍ MANIPULACE ORGANIZOVANÝCH ZVYKLOSTÍ A NÁZORŮ MAS JE DŮLEŽITÝM ELEMENTEM V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI. TI, KTEŘÍ MANIPULUJÍ TENTO SKRYTÝ SPOLEČENSKÝ MECHANIZMUS JSOU NEVIDITELNOU VLÁDOU, KTERÁ JE SKUTEČNOU VLÁDNOUCÍ MOCÍ NAŠÍ ZEMĚ. EDWARD BERNAYSamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu, „PROPAGANDA“ 1928.

Tato neviditelná vláda, ke které odkazují Walter Lippmannamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More, Edward Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propaganduWoodrow Wilson28. prezident Spojených států amerických. nebyla jen abstraktní pojem. Byl to velmi reálná a konkrétní skutečnost, a tito pánové ji poprávu komentovali, protože se přímo podíleli na jejím vzniku. Skupina The INQUIRY („PRŮZKUM“) Všechno to začalo jako dotaz. Požadavek pro vybrané zasvěcené členy týmu „INQUIRY“, skupiny 150 mužů shromážděných Woodrowem Wilsonem28. prezident Spojených států amerických., aby shromažďovali dat, která považovali za nezbytné k tomu, aby „učinit svět bezpečným pro demokracii“ po 1. světové válce.

Mezi známými členy tohoto týmu byli Walter Lippmannamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More, Paul WarburgAmerický bankéř narozený v Německu a raný advokát amerického Federálního rezervního systému. (lépe známý jako otec Federální rezervní banky) a Edward Housediplomat, politik a prezidentský poradce ze Spojených států amerických. Vystudoval Cornellovu univerzitu a angažoval se v Demokratické straně. Byl jedním z organizátorů prezidenta Woodrowa Wilsona a později Franklina Delano Roosevelta. Podílel se na vypracování Wilsonova projektu Organizace spojených národů.... More, Wilsonův nejbližší poradce,a muž zodpovědný za to, že Wilson podepsat zákon o americké centrální bance (vznik FEDucentrální bankovní systém Spojených států amerických. FED je neziskovu společností, která není nikým formálně vlastněna (spíše se jedná o nezávislou státní instituci). Akcie nejsou jako akcie soukromých společností, akcie FED vlastní 12 neziskových Regionálních federálních rezervních bank, které založila vláda USA. Stát má k FED přímý přístup skrze volbu vedení společnosti jednou za 14 let, tím je zachována politická nezávislost... More) v roce 1913. Od roku 1917 až 1918 skupina dala dohromady více než 2000 dokumentů určených pro poválečných vyjednávání. Nejslavnější z nich byl dokument „14 bodů“, jehož autorem je Walter Lippmannamerický novinář a filozof pocházející z newyorské židovské rodiny. Proslavil se knihou Veřejné mínění (Public opinion) z roku 1922, která silně ovlivnila sociální vědy (zejména sociální psychologii, politologii a mediální studia) a stala se v nich jednou z nejcitovanějších prací ve 20. století.... More, kde navrhl vytvoření Společnosti národů, předchůdce dnešní Organizace spojených národů.

Edward Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu: „Pak, k mému překvapení, mě požádali, abych se jel na mírovou konferenci s Woodrowem Wilsonem28. prezident Spojených států amerických.. A v roce 2019, ve věku 20 let jsem byl v Paříži po celou dobu mírové konference konané na předměstí Paříže a pracoval jsme na tom, aby byl „svět bezpečný pro demokracii.“ To byl ten velký slogan.“

Po Pařížské mírové konferenci v roce 1919 se část členů týmu „INQUIRY“ potkala se v Hotelu Majestic s řadou britských diplomatů aby, prodiskutovali vytvoření stálé instituce. Toto setkání nakonec vedlo k rozhodnutí spojit síly se skupinou vysoce postavených kapitánů bankovnictví, výrobní, obchodní a finanční sféry, které pod vedením Elihu Rootaamerický právník a politik, nositel Nobelovy ceny míru z roku 1912., mocného korporátního právníka, který byl také bývalým americkým ministrem války, a hlavním propagátorem vstupu Ameriky do 1. sv. války.

29. července 1921 sloučené skupiny požádaly o certifikaci inkorporace a oficiálně vytvořili Radu pro zahraniční vztahy (Council on Foreign RelationsJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More) také známý pod zkratkou CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More. CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More pokračoval v budování členské základny, tvořené nejmocnějšímí podnikateli, politickými vůdci a korporacemi. Mezi korporátními členy jsou Goldman Sachsglobální investičně bankovní společnost, která podniká v cenných papírech, investičním bankovnictví, řízení investic a dalších finančních službách, zejména s institucionárními klienty., JP Morgan, Chevronnadnárodní společnost v oboru energetiky sídlící v San Ramonu v Kalifornii v USA. Společnost podniká ve více než 180 státech světa ve všech oblastech spjatých s ropou, zemním plynem a geotermální energií., Exxonspolečnost podnikající v těžbě ropy a přírodních zdrojů  Exxon Corporation, před rokem 1972 známé jako Standard Oil Company v New Jersey. V roce 1999 se Exxon Corporation spojila s Mobilem a vytvořila společnost ExxonMobil., Shell, BP Oil, General Electricnadnárodní společnost se sídlem v americkém městě Fairfield ve státě Connecticut. Byla založena v roce 1892 Edisonem, Thomsonem, Houstonem a Coffinem, který se stal jejím prvním prezidentem., Raytheonpřední nadnárodní korporace se sídlem v americkém státu Massachusetts a jeden z největších dodavatelů zbraní a vojenské techniky na světě. Vyvíjí obranné systémy, vyrábí elektroniku, do roku 2007 vyráběl speciální leteckou techniku. Je to největší výrobce řízených střel na světě.... More, Lockhead Martin, Northrop Grumman, Boeing, Bloomberg, Rothschild North America a Dyncorp international. Kompletní seznam naleznete na webových stránkách CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More.

Dick Cheneyamerický politik a obchodník. V letech 2001–2009 zastával post 46. viceprezidenta USA ve vládě George Bushe a z titulu své funkce úřad předsedy Senátu USA.: „Je příjemné být zpátky v Radě pro zahraniční vztahy, jak zmínil Pete, býval jsem dlouhou dobu členem a dokonce jsem byl nějakou dobu i ředitelem. Nikdy jsem se o tom nezmínil, když jsem vedl kampaň za své znovuzvolení doma ve Wyomingu…“

Hillary Clintonamerická politička, členka Demokratické strany; bývalá první dáma USA za vlády Billa Clintona (1993-2001), senátorka USA za stát New York (2001-2009) a ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických ve vládě Baracka Obamy (2009-2013).: „Děkuji moc, Richarde a těší mě, že jsem zde v tomto nové sídle. Byly jsem často, myslím že to tak můžu říct, na „mateřské lodi“ v New Yorku, ale je dobré mít základnu Rady tady, kousek od ministerstva zahraničí. Dostáváme od Rady hodně rad, takže to znamená, že nebudu muset chodit tak daleko, aby nám řekli co bychom měli dělat a jak bychom měli přemýšlet o budoucnosti.“

John Foster Dullesamerický diplomat a politik, v letech 1953–1959 za vlády presidenta Eisenhowera ministr zahraničí Spojených států. Byl rozhodným odpůrcem komunismu a jedním z hlavních architektů Studené války., ministr zahraničí za vlády prezidenta Eisenhoweraamerický pětihvězdičkový generál a 34. prezident Spojených států amerických., je uveden jako jeden ze zakládajících členů CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More na jejich vlastních webových stránkách. Byl to Dulles, který přesvědčil Eisenhoweraamerický pětihvězdičkový generál a 34. prezident Spojených států amerických. k využití CIAzpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním) mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA. k svržení demokraticky zvoleného premiéra Íránu, Mohammada Mosaddeghaíránský politik, zastávající v letech 1951–1953 funkci předsedy vlády. v roce 1953. Šach Reza Páhlavííránský šáh z dynastie Pahlaví a zároveň poslední monarcha na perském pavím trůně. Jeho otcem byl Rezá Šáh Pahlaví, někdejší kozácký důstojník a od převratu v letech 1924/1925 šáh, matkou dcera generála Tádžo-l-Molúk., loutka, kterou nainstalovali na jeho místo, byl brutálním diktátorem. Dokud nebyl svržen v islámské revoluci v roce 1979, měl plnou podporu od vlády USA. Dulles byl také hlavní postavou za pučem CIAzpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním) mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA. v roce 1954 v Guatemale. A vzpommeňte si, že Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu byl šéfem propagandy pro tuto operaci. Taktika, kterou si Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu vybral, bylo přesvědčit veřejnost, že guatemalská vláda byla podporována Sověty.

BAUER: „Partner advokátní firmy, pracující pro United Fruit Companybyla americká korporace, která obchodovala s tropickým ovocem (hlavně s banány a ananasy) rostoucími na plantážích třetího světa a prodávala jej ve Spojených státech amerických a Evropě. Dnes  Chiquita Brands International. nebyl nikdo menší než John Foster Dullesamerický diplomat a politik, v letech 1953–1959 za vlády presidenta Eisenhowera ministr zahraničí Spojených států. Byl rozhodným odpůrcem komunismu a jedním z hlavních architektů Studené války., šéf ministerstva zahraničí, Jeho bratr Allen Dullesamerický diplomat, právník, bankéř a veřejný činitel, který se stal známým především díky svému dlouholetému působení ve funkci ředitele americké Ústřední zpravodajské služby CIA (1953–1961). Známý je také tím, že byl roku 1964 členem Warrenovy komise, která byla jako první pověřena celkovým prošetřením okolností atentátu na Johna F. Kennedyho... More byl šéfem CIAzpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním) mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA.. Nestálo je hodně úsilí, aby přesvědčili svého prezidenta, vojáka Eisenhoweraamerický pětihvězdičkový generál a 34. prezident Spojených států amerických., aby jim dal jim zelenou ke svržení Arbenzovy vlády.“

Hlasatel: „Ministr zahraničí USA Dulles naléhá ke spojené akci obou Amerik, aby postavily mimo zákon mezinárodní komunistickou intervenci na západní polokouli.“ Bernaysova taktika fungoovala, i přesto, že Sovětský svaz s Guatemalou v té době neměl ani diplomatické styky.

Leonov: „Arbenzova vláda, která byla u moci od roku 1950, nedostávala žádnou logistickou podporu od Sovětského svazu. Neměli jsme ani diplomatické vztahy. V Guatemale nevedla sovětská vláda žádnou misi.“ Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu opět jednou určil trend, a v příštích 40 letech americká vláda používala strašidlo komunismu k ospravedlnění invazí a tajných operace po celém světě. Další člen CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More, McGeorge BundyAmerický expert na zahraniční a obrannou politiku, který sloužil jako poradce pro národní bezpečnost Spojených států amerických prezidentů John F. Kennedy a Lyndona B. Johnsona v letech 1961 až 1966. V letech 1966 až 1979 byl prezidentem Nadace Ford. Přes svou kariéru jako zahraniční- politika intelektuála, pedagoga a filantropa, je nejlépe pamatován jako jeden z hlavních architektů eskalace Spojených států vietnamské války během Kennedyho a Johnsonova administrativy.... More byl Poradcem pro národní bezpečnost za Kennedyho a pak pod Lyndonem B. Johnsonemdemokratický politik a 36. prezident Spojených států amerických.. Byl také mužem zodpovědným za podporu eskalace války ve Vietnamu. S touto propozicí Kennedy nesouhlasil, a proto nemohl zůstat naživu. To je podloženo dokumenty, které napsal sám Bundy.

Poradce pro národní bezpečnost za prezidenta Nixona, Henry Kissingeramerický diplomat, historik, mediální komentátor, politik a politolog německého a židovského původu. Působil jako poradce pro národní bezpečnost a později jako ministr zahraničních věcí v administrativě prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda., je rovněž členem Rady. Kissingeramerický diplomat, historik, mediální komentátor, politik a politolog německého a židovského původu. Působil jako poradce pro národní bezpečnost a později jako ministr zahraničních věcí v administrativě prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda. byl muž stojícím za pučem CIAzpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním) mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA., který svrhl demokraticky zvoleného prezidenta Chile, Salvadora Allendehochilský lékař, marxistický politik a prezident Chile mezi lety 1970 a 1973. Roku 1933 spoluzaložil Socialistickou stranu Chile. Roku 1937 byl zvolen do kongresu, od roku 1945 do roku 1970 působil v senátu.. Loutka, naistalovaná na jeho místo, Augusto Pinochetvůdce chilské pravicové vojenské junty a později i prezident, vládnoucí v Chile v letech 1973 až 1990. Protože od počátku své vlády ovládal moc zákonodárnou a výkonnou, lze jej označit za diktátora., byl dalším brutálním diktátorem, který mučil a zabil tisíce svých vlastních občanů. Vláda USA se zatím zdvořile dívala na druhou stranu. Carterův Poradce pro národní bezpečnost, Zbigniew Brzezinskipolsko-americký politolog a byl považován vedle Henry Kissingera a Samuela P. Huntingtona za šedou eminenci americké zahraniční politiky. V letech 1977–1981 byl bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera a později zahraničně-politickým poradcem Baracka Obamy.... More, je rovněž členem Rady.

Zbigniew Brzezinskipolsko-americký politolog a byl považován vedle Henry Kissingera a Samuela P. Huntingtona za šedou eminenci americké zahraniční politiky. V letech 1977–1981 byl bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera a později zahraničně-politickým poradcem Baracka Obamy.... More: V roce 1972 jsem stal ředitelem Trilaterální komisediskusní fórum politiků, obchodníků, bývalých diplomatů a novinářů založené na podporu bližší spolupráce mezi státy USA, Evropy a Japonska. Komise byla založena v roce 1973 z podnětu finančníka Davida Rockefellera, který byl v té době předsedou americké organizace Council on Foreign Relations... More pro americkou, japonskou, západoevropskou veřejnou správu.. V roce 1976 jsem řídil kurzy zahraniční politiky pro Jimmyho Carteraamerický demokratický politik, byl 39. prezidentem Spojených států amerických (1977–1981), 83. guvernérem Georgie (1972–1975) a senátorem za Georgii (1962–1966). Carter v roce 2002 obdržel Nobelovu cenu za mír. a stal jsem se Poradcem pro národní bezpečnost na čtyři roky. Pak jsem se vrátil zpátky do soukromého života, i když v roce 1988 jsem byl spolupředsedou s…Henrym Kissingeremamerický diplomat, historik, mediální komentátor, politik a politolog německého a židovského původu. Působil jako poradce pro národní bezpečnost a později jako ministr zahraničních věcí v administrativě prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda. v týmu zahraniční diplomacie. pro viceprezidenta Bushe.“

Tazatel: „Dříve jste zmínil něco, co jste udělali, co se opakuje pokaždé, když nám volají diváci z celé země, a to že je zde podezření, že existuje spiknutí Trilaterální Komisie a Rady pro zahraniční vztahyJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More (CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More). Jak dlouho jste řídil Trilaterální komisi?“

Zbigniew Brzezinskipolsko-americký politolog a byl považován vedle Henry Kissingera a Samuela P. Huntingtona za šedou eminenci americké zahraniční politiky. V letech 1977–1981 byl bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera a později zahraničně-politickým poradcem Baracka Obamy.... More: Asi tři roky myslím, tak nějak, asi tři roky myslím, nejenže jsem ji řídil, také jsem ji pomohl financovat a organizovat s Davidem Rockefelleremamerický podnikatel a patriarcha rodiny Rockefellerů, nejmladší syn Johna D. Rockefellera Jr., syna zakladatele ropné společnosti Standard Oil a donátora Rockeffelerovy nadace. Byl jedním ze zakladatelů Trilaterální komise a skupiny Bilderberg. Podporoval Římský klub a po vzoru svého otce spravoval nadále Rockefellerovy fondy, známé např. financováním založení OSN, jemuž věnovaly pozemky pro stavbu a peníze na vybudování jejich ústřední budovy v New Yorku. Dle časopisu Forbes byl jedním z nejbohatších lidí světa.... More.

Byl to Zbigniew Brzezinskipolsko-americký politolog a byl považován vedle Henry Kissingera a Samuela P. Huntingtona za šedou eminenci americké zahraniční politiky. V letech 1977–1981 byl bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera a později zahraničně-politickým poradcem Baracka Obamy.... More, který stál za myšlenkou za financování a vyzbrojování mudžahedínůmuslim angažovaný a bojující v (ideologickém i fyzickém) boji – džihádu. v Pákistánu a Afghánistánu. Tato taktika byla navržena s cílem vyprovokovat Sovětský svaz k invazi.

Hlasatel: „Americký poradce pro národní bezpečnost Brzezinskipolsko-americký politolog a byl považován vedle Henry Kissingera a Samuela P. Huntingtona za šedou eminenci americké zahraniční politiky. V letech 1977–1981 byl bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera a později zahraničně-politickým poradcem Baracka Obamy.... More letěl do Pákistánu, aby ustanovil mohutný odpor. Chtěl vyzbrojit mudžahídy bez odhalení role, kterou v tom hrála Amerika. Na afghánské hranici nedaleko průsmyku Khyber vyzval boží bojovníky, aby znásobili své úsilí.“

Zbigniew Brzezinskipolsko-americký politolog a byl považován vedle Henry Kissingera a Samuela P. Huntingtona za šedou eminenci americké zahraniční politiky. V letech 1977–1981 byl bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera a později zahraničně-politickým poradcem Baracka Obamy.... More: „Víme o jejich hluboké víře v Boha, a jsme přesvědčeni, že jejich boj bude úspěšný.“

Zbigniew Brzezinskipolsko-americký politolog a byl považován vedle Henry Kissingera a Samuela P. Huntingtona za šedou eminenci americké zahraniční politiky. V letech 1977–1981 byl bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera a později zahraničně-politickým poradcem Baracka Obamy.... More: “ Tamta země je vaše. Můžete se do ní jednoho dne vrátit, protože ve svém boji zvítězíte a budete mít své domovy a své mešity zase zpátky, protože váš boj je správný, a Bůh je na vaší straně.“

Hillary Clintonamerická politička, členka Demokratické strany; bývalá první dáma USA za vlády Billa Clintona (1993-2001), senátorka USA za stát New York (2001-2009) a ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických ve vládě Baracka Obamy (2009-2013).: „Připomeňme si zde, že lidi proti kterým dnes bojujeme, jsme před dvaceti lety financovali.“ Poradci pro národní bezpečnost za Ronalda Reagana40. prezident Spojených států amerických (1981–1989) a 33. guvernér Kalifornie (1967–1975). Než vstoupil do politiky, pracoval jako herec, Richard V. AllenPoradce pro národní bezpečnost prezidenta Ronalda Reagana od roku 1981 do roku 1982, který byl od roku 1977 hlavním poradcem pro zahraniční politiku Reagana. Od roku 1983 členem organizace Hoover. Bývalý člen poradního Výboru pro obrannou politiku.Robert C. McFarlanedůstojník námořní pěchoty, v letech 1983 až 1985 působil jako poradce pro národní bezpečnost prezidenta Spojených států Ronalda Reagana. Po kariéře v Marines se stal součástí Reaganovy administrativy a byl předním architektem strategické obranné iniciativy (SDI) pro obranu Spojených států před raketovým útokem.  Následně byl zapojen a obviněn z obvinění z činů souvisejících s aférkou Iran-Contra, ale od prezidenta George H. W. Bushe.... More, jsou rovněž členy CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More, stejně jako jeho ministr zahraničí George Shultzamerický ekonom, politik a podnikatel. Působil ve funkci ministra práce v letech 1969–1970, ředitele úřadu OMB (1970–1972), ministra financí (1970-1974), ministra zahraničí (1982-1989).. George Shultzamerický ekonom, politik a podnikatel. Působil ve funkci ministra práce v letech 1969–1970, ředitele úřadu OMB (1970–1972), ministra financí (1970-1974), ministra zahraničí (1982-1989). stál za pokusem o svržení vlády Sandinistů v Nikaragui. To bylo součástí skandálu Írán Contra. Protivládní bojovníci, které Reagan40. prezident Spojených států amerických (1981–1989) a 33. guvernér Kalifornie (1967–1975). Než vstoupil do politiky, pracoval jako herec a Shultz vyzbrojili a vycvičili prostřednictvím CIAzpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním) mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA., zabíjeli, mučili,, znásilňovali, znetvořovali a unášeli stovky civilistů, které podezírali ze sympatií se sandinisty.

MÉDIA ODVEDLA POZORNOST VEŘEJNOSTI OD SKUTEČNÝCH ZLOČINÚ PÁCHANÝCH POČAS SKANDÁLU IRÁN KONTRA TÍM, ŽE SE SOUSTŘEDILY NA ZDROJ FINANCOVÁNÍ TĚCHTO OPERACÍ.

George H. W. Bushbývalý 41. prezident Spojených států v letech 1989–1993. Zastával řadu vysokých politických a diplomatických funkcí. byl ředitelem CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More od 1977-79 a jeho bývalý ministr zahraničí James Bakeramerický právník, politik a politický poradce. Za administrativy prezidenta George H. W. Bushe působil v letech 1989 až 1992 jako ministr zahraničních věcí a poté v letech 1992 až 1993 jako ředitel kanceláře Bílého domu. je současným členem. Tento klip si můžete pamatovat z roku 2012, Baker a Clintonováamerická politička, členka Demokratické strany; bývalá první dáma USA za vlády Billa Clintona (1993-2001), senátorka USA za stát New York (2001-2009) a ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických ve vládě Baracka Obamy (2009-2013). zde žertovali o plánu utoku na Írán.

James Bakeramerický právník, politik a politický poradce. Za administrativy prezidenta George H. W. Bushe působil v letech 1989 až 1992 jako ministr zahraničních věcí a poté v letech 1992 až 1993 jako ředitel kanceláře Bílého domu.: „Bude mnoho, mnoho vedlejších účinků, všechny z nich nepříznivé, po izraelském útoku, ale nakonec, jestli se to nepovede způsobem, na kterém vláda právě pracuje, a se kterým naprosto souhlasím, pak je budeme muset vyprovokovat (ke konflliktu) jinak.“

Charlie RoseAmerický televizní novinář a bývalý talk show host. V letech 1991 až 2017 byl hostujícím a výkonným producentem talk show Charlie Rose na PBS a Bloomberg LP.: „Ministryně Clintonováamerická politička, členka Demokratické strany; bývalá první dáma USA za vlády Billa Clintona (1993-2001), senátorka USA za stát New York (2001-2009) a ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických ve vládě Baracka Obamy (2009-2013).?“ [SMÍCH]

Hillary Clintonamerická politička, členka Demokratické strany; bývalá první dáma USA za vlády Billa Clintona (1993-2001), senátorka USA za stát New York (2001-2009) a ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických ve vládě Baracka Obamy (2009-2013).: „No, usilovně na tom pracujeme. Pracujeme opravdu tvrdě…“

James Bakeramerický právník, politik a politický poradce. Za administrativy prezidenta George H. W. Bushe působil v letech 1989 až 1992 jako ministr zahraničních věcí a poté v letech 1992 až 1993 jako ředitel kanceláře Bílého domu.: „Řekl jsem nakonec…. Nakonec může bý třeba i příští rok, bude, bude to příští rok.“ To zní jako vtip pro zasvěcené, nezdá se vám? Rok po tomto rozhovoru se Obamova vláda opravdu pokusila iniciovat útok na syrskou vládu. To bylo naplánováno k vyprovokování Íránů, protože Írán má se Sýrií oboustrannou dohodu o vzájemné obraně. Obamaamerický politik, v letech 2009–2017 prezident Spojených států amerických a zároveň první Afroameričan v tomto úřadu. Roku 1992 vstoupil do Demokratické strany, za kterou zasedal v senátech státu Illinois a později v americkém Kongresu. V roce 2009 se stal nositelem Nobelovy ceny míru a časopis Time jej v letech 2008 a 2012 vyhlásil Osobností roku. V listopadu 2012 podruhé vyhrál prezidentské volby a obhájil tím svůj úřad na další čtyři roky.... More se pustil nepřímou cestou financování a vyzbrojování radikálů, kteří se pak dopouštěli zvěrstev a vinu svaloval na vládní vojska prezidenta Assada. Zní vám to povědomě? No možná je to proto, že Zbigniew Brzezinskipolsko-americký politolog a byl považován vedle Henry Kissingera a Samuela P. Huntingtona za šedou eminenci americké zahraniční politiky. V letech 1977–1981 byl bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera a později zahraničně-politickým poradcem Baracka Obamy.... More byl osobním poradcem Obamy.

Barrack Obamaamerický politik, v letech 2009–2017 prezident Spojených států amerických a zároveň první Afroameričan v tomto úřadu. Roku 1992 vstoupil do Demokratické strany, za kterou zasedal v senátech státu Illinois a později v americkém Kongresu. V roce 2009 se stal nositelem Nobelovy ceny míru a časopis Time jej v letech 2008 a 2012 vyhlásil Osobností roku. V listopadu 2012 podruhé vyhrál prezidentské volby a obhájil tím svůj úřad na další čtyři roky.... More: „Někdo, kdo po desetiletí školil mnohé z nejvýznamnějších specialistů zahraniční politiky nejen z Demokratické strany, ale vychoval i řadu z nich, kteří skončil v Republikánské straně. Je jedním z našich nejvýznamnějších učenců, jeden z našich nejvýraznějších myslitelů dokázal, že je vynikajícím přítelem a někým, od koho jsem se naučil nesmírne mnoho, a že mě podpořit v této kampani a pak byl ochoten přijít sem do Iowy, je svědectvím jeho velkorysosti, takže prosím o další kolo potlesku pro Dr. Brzezinskieho!“ Bill Clintonamerický demokratický politik, který byl v letech 1993–2001 v pořadí 42.  prezidentem Spojených států, historicky druhým, jenž podstoupil proces impeachmentu , tedy odvolání z funkce. je rovněž členem Rady (CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More), a jeho ministryně zahraničí, Madeleine AlbrightováČeskoslovensko-americká politička a diplomatka. První žena, která se stala Secretary of State Spojených států. Pracovala od roku 1997 do roku 2001 pod prezidentem Billem Clintonem., v současné době sedí ve správní radě CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More. Madeleine AlbrightováČeskoslovensko-americká politička a diplomatka. První žena, která se stala Secretary of State Spojených států. Pracovala od roku 1997 do roku 2001 pod prezidentem Billem Clintonem. byla pověřena zavedením sankcí proti Iráku, jež byly udržovány během celé Clintonovy administrativy.

Lesley StahlAmerická televizní novinářka Většinu své kariéry strávila ve společnosti CBS News, která byla přidružena k této síti již od roku 1972; od roku 1991 moderuje 60 minut pro CBS.: „Slyšeli jsme, že půl milionu dětí zemřelo (v důsledku sankcí). Myslím, že je to více dětí, než kolik jich zahynulo v Hirošimě. A vite, stojí to za tu cenu?“

Madeleine AlbrightováČeskoslovensko-americká politička a diplomatka. První žena, která se stala Secretary of State Spojených států. Pracovala od roku 1997 do roku 2001 pod prezidentem Billem Clintonem.: „Myslím, že to je velmi těžká volba, ale cena, myslíme, že za cena za to stojí.“ Colin Powellamerický politik a penzionovaný generál, 65. ministr zahraničních věcí Spojených států amerických., který měl na starosti obvinění vedoucí k válce s Irákem, podložená předložením falešných důkazu v OSN v roce 2003 je také v současnosti ve správní radě CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More.

Colin Powellamerický politik a penzionovaný generál, 65. ministr zahraničních věcí Spojených států amerických.: „Skutečně, fakta a chování Iráku dokazují, že Saddám Husajnbyl iráckým prezidentem v letech 1979–2003. V průběhu invaze do Iráku vedené v roce 2003 Spojenými státy byl Saddám zbaven moci a označen za válečného zločince. a jeho režim ukrývají svou snahu produkovat více zbraní hromadného ničení. Vážení kolegové, každé z prohlášení, které jsem dnes učinil, je podloženo zdroji, solidními zdroji. Nejsou to domněnky. Co vám předkládáme, jsou fakta a závěry založené na solidních informacích..“

George Bushbývalý 41. prezident Spojených států v letech 1989–1993. Zastával řadu vysokých politických a diplomatických funkcí.: „Ty zbraně hromadného ničení musí někde být.“
[SMÍCH PUBLIKA]

George Bushbývalý 41. prezident Spojených států v letech 1989–1993. Zastával řadu vysokých politických a diplomatických funkcí.: „Ne. Žádné zbraně tam nejsou.“
[SMÍCH PUBLIKA]

Stephen Headley, poradce pro národní bezpečnost George W. Bushe43. prezident Spojených států amerických, člen Republikánské strany, pocházející z prominentní rodiny Bushů. Mezi dalšími vlivnými členy této rodiny jsou jeho děd, senátor Prescott Bush, jeho otec George H. W. Bush, 41. prezident USA, a jeho bratr Jeb Bush, exguvernér státu Florida.... More, jeho ministryně zahraničí Condoleezza Riceováamerická politička, diplomatka a profesorka politologie. V letech 2005–2009 byla ministryní zahraničních věcí(Secretary of State) v druhé Bushově vládě. V jeho předchozí administrativě pracovala jako poradkyně pro národní bezpečnost, ministrem zahraničí byl v té době Colin Powell.... More, a jeho ministr financí Henry PaulsonAmerický bankéř, který následně sloužil jako 74. tajemník ministerstva financí. Před svým působením na Ministerstvu financí byl Paulson předsedou a výkonným ředitelem společnosti Goldman Sachs. Je nyní členem Harrisovy školy veřejné politiky a předsedy Institutu Paulson na univerzitě v Chicagu, který v roce 2011 založil za účelem podpory udržitelného hospodářského růstu a čistšího prostředí na celém světě, Spojenými státy a Čínou... More jsou rovněž členy CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More. Henry PaulsonAmerický bankéř, který následně sloužil jako 74. tajemník ministerstva financí. Před svým působením na Ministerstvu financí byl Paulson předsedou a výkonným ředitelem společnosti Goldman Sachs. Je nyní členem Harrisovy školy veřejné politiky a předsedy Institutu Paulson na univerzitě v Chicagu, který v roce 2011 založil za účelem podpory udržitelného hospodářského růstu a čistšího prostředí na celém světě, Spojenými státy a Čínou... More, bývalý ředitel banky Goldman Sachsglobální investičně bankovní společnost, která podniká v cenných papírech, investičním bankovnictví, řízení investic a dalších finančních službách, zejména s institucionárními klienty., stál za za bankovní výpomoci vlády bankám po kolapsu v roce 2008. Goldman Sachsglobální investičně bankovní společnost, která podniká v cenných papírech, investičním bankovnictví, řízení investic a dalších finančních službách, zejména s institucionárními klienty., který čirou náhodou je taky členem CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More, byl jedním z hlavních příjemců této výpomoci. Další člen CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More Robert Gatesamerický politik a mezi roky 2006 a 2011 ministr obrany Spojených států amerických v administrativách prezidentů George W. Bushe a Baracka Obamy, byl ministrem obrany pod Bushem i Obamouamerický politik, v letech 2009–2017 prezident Spojených států amerických a zároveň první Afroameričan v tomto úřadu. Roku 1992 vstoupil do Demokratické strany, za kterou zasedal v senátech státu Illinois a později v americkém Kongresu. V roce 2009 se stal nositelem Nobelovy ceny míru a časopis Time jej v letech 2008 a 2012 vyhlásil Osobností roku. V listopadu 2012 podruhé vyhrál prezidentské volby a obhájil tím svůj úřad na další čtyři roky.... More. Obamův první poradce pro národní bezpečnost, James L. Jonesvysloužilý generál námořního útvaru Spojených států a bývalý poradce pro národní bezpečnost Spojených států., je členem CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More, stejně jako Obamův druhý poradce pro národní bezpečnost, Tom DonilonAmerický právník a bývalý vládní úředník, který sloužil jako poradce pro národní bezpečnost v Obamově administrativě., stejně jako i jeho třetí poradkyně pro národní bezpečnost, Susan RiceAmerický státní úředník, který sloužil jako 24. poradce pro národní bezpečnost Spojených států od roku 2013 do roku 2017. Byla býval americkým diplomatem, kolegou z Brookings Institution a americkým velvyslancem Spojených národů. Posloužila jako zaměstnanec Rady pro národní bezpečnost a jako náměstka ministra pro africké záležitosti během druhého funkčního období prezidenta Billa Clintona.... More, jeho druhý ministr obrany Chuck HagelAmerický politik, který sloužil jako senátor Spojených států z Nebrasky od roku 1997 do roku 2009 a jako 24. ministr obrany Spojených států od roku 2013 do roku 2015 v Obamově administrativě., jeho první ministryně zahraničí Hillaryamerická politička, členka Demokratické strany; bývalá první dáma USA za vlády Billa Clintona (1993-2001), senátorka USA za stát New York (2001-2009) a ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických ve vládě Baracka Obamy (2009-2013). Clintonováamerická politička, členka Demokratické strany; bývalá první dáma USA za vlády Billa Clintona (1993-2001), senátorka USA za stát New York (2001-2009) a ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických ve vládě Baracka Obamy (2009-2013)., a taky jeho první ministryně pro vnitřní bezpečnost, Janet Napolitanováamerická právnička a politička.Od roku 2009 do 2013 byla ministryní vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, do 21. ledna 2009 zastávala úřad guvernérky státu Arizona. John Kerryamerický politik a od února 2013 do ledna 2017 ministr zahraničí Spojených států. V letech 1985–2013 zastával úřad senátora za stát Massachusettsa poslední čtyři roky v něm působil jako předseda zahraničního výboru., Obamův druhý ministr zahraničí, přiznal, že byl členem CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More, v projevu na zasedání Rady v roce 2003 Ale v oficiálním seznamu již uveden není. V Senátu je Diane Feinsteinováamerická demokratická politička. V roce 1951 vystudovala Convent of the Sacred Heart High School a v roce 1955 získala titul B.A. na Stanfordově univerzitě. V letech 1978-1988 byla starostkou San Francisca a od roku 1992 je senátorkou za stát Kalifornie v Senátu USA. uvedena jako členka, stejně jako John McCainamerický republikánský politik, senátor za stát Arizona a veterán války ve Vietnamu. V roce 2008 byl republikánským kandidátem pro prezidentské volby, které nakonec vyhrál jeho protikandidát Barack Obama., Joe LiebermanAmerický politik a právník, který byl senátorem Spojených států z Connecticutu v letech 1989 až 2013. Bývalým členem Demokratické strany byl kandidátem strany na viceprezidenta ve volbách v roce 2000. V současné době je nezávislý. a bývalý senátor Christopher DoddAmerický lobbyista, právník a politik Demokratické strany, který sloužil jako senátor Spojených států z Connecticutu na období třiceti let od roku 1981 do roku 2011.. Christopher DoddAmerický lobbyista, právník a politik Demokratické strany, který sloužil jako senátor Spojených států z Connecticutu na období třiceti let od roku 1981 do roku 2011. je v současné době prezidentem filmové společnosti Motion Picture Association of Americanezisková obchodní organizace sídlící ve Spojených státech, která byla založena v roce 1922 jako Motion Picture Producers and Distributors of America(MPPDA) na ochranu zájmů filmových studií. a v této roli byl hnací silou za internetovými autorskými zákony SOPAnávrh amerického zákona z roku 2011, který měl omezit počítačové pirátství. Byl prosazován především nahrávacími společnostmi. Kdyby byl přijat, zvýšil by pravomoci amerických institucí a držitelů práva bojovat proti porušování autorských práv. Na základě rozhodnutí jakéhokoliv federálního soudu by bylo možné zakročit proti každému webu, na němž se nachází obsah porušující autorská práva nebo který jen odkazuje na závadný obsah. Podle odpůrců by měl zákon v případě schválení významný negativní dopad na celosvětový internet v podobě jeho svobody a nezávislosti. Na druhou stranu dle svých zastánců by pomohl tento návrh zákona lépe chránit duševní vlastnictví a navazující průmysl, pracovní místa a příjmy, přičemž je potřeba posílit ochranu autorských práv zejména na zahraničních webech. V důsledku protestů veřejnosti, do kterých se mj. zapojila i anglická Wikipedie, však z přijetí zákona nakonec sešlo.... MorePIPAnávrh amerického zákona s cílem poskytnout federální americké vládě a držitelům autorských práv další nástroj k omezení přístupu k „podvodným webovým stránkám zaměřeným na porušování autorských práv či na padělané zboží“ a to převážně těm, které jsou registrované mimo Spojené státy americké.... More. Tři ze šesti současných členů rady Federální rezervní banky, Daniel Tarullobývalý člen Rady guvernérů Federálního rezervního výboru Spojených států amerických od 28. ledna 2009, v němž působil jako předseda Rady pro zkoušení spolkových finančních institucí (FFIEC), Jerome Powellamerický právník a člen Rady guvernérů Federálního rezervního systému (Board of Governors of the Federal Reserve Board, zkráceně často „Fed“) Spojených států amerických, ve kterém slouží od roku 2012. Dne 2. listopadu 2017 nominoval prezident Donald Trump Powella na post předsedy Federálního rezervního systému jako nástupce Janet Yellenové... MoreJanet Yellenováekonomka ze Spojených států amerických. Od 1. února 2014 je předsedkyní (Chair) Rady guvernérů Federálního rezervního systému (Board of Governors of the Federal Reserve System, zkráceně často „Fed“). Její funkční období skončilo 31. ledna 2018, mohla by však zůstat členkou Rady guvernérů Fed, pokud by se k tomu rozhodla... More jsou uvedeni veřejně jako členové Rady. Tento blízký vztah mezi Federální rezervní bankoucentrální bankovní systém Spojených států amerických. FED je neziskovu společností, která není nikým formálně vlastněna (spíše se jedná o nezávislou státní instituci). Akcie nejsou jako akcie soukromých společností, akcie FED vlastní 12 neziskových Regionálních federálních rezervních bank, které založila vláda USA. Stát má k FED přímý přístup skrze volbu vedení společnosti jednou za 14 let, tím je zachována politická nezávislost... MoreCFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More sahá do úplných začátku. Paul WarburgAmerický bankéř narozený v Německu a raný advokát amerického Federálního rezervního systému. byl zakladatelem obou organizací a současně zastával pozice v obou z nich. Byl ředitelem Rady od jejího vzniku v roce 1921 až do své smrti v roce 1932 (tit: PAUL WARBURGAmerický bankéř narozený v Německu a raný advokát amerického Federálního rezervního systému. ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More ŘEDITEL CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More OD 1021-1932 a působil ve správní radě Federální rezervní banky od roku 1921 až do roku 1926. (tit: JE ZNÁMÝ JAKO „OTEC FEDERÁLNÍ REZERVNÍ BANKY“ DÍKY SVÉ ÚLOHY PŘI JEJÍM ZALOŽENÍ . ČLEN SPRÁVNÍ RADY FEDERÁLNÍ REZERVNÍ BANKY OD 1921 – 1926 )

Jeho syn, James WarburgNěmecký americký bankéř. Byl znám jako finanční poradce Franklina D. Roosevelta. Jeho otec byl bankéř Paul Warburg, člen rodiny Warburgů a "otce" Federálního rezervního systému. Po druhé světové válce pomohl Warburg organizaci Společnosti pro předcházení světové války III na podporu plánu Morgenthau.... More, který byl také členem CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More se nejvíce proslavil prohlášením, které učinil před výborem pro zahraniční vztahy v americkém Senátu 17. února 1950, v nichž řekl, „Jednou budeme mít (jednu) světovou vládu, ať se nám to líbí nebo ne. Otázkou je pouze to, zda světové vlády bude dosaženo pouze souhlasem nebo násilím.“ Carroll QuigleyAmerický historik a teoretik vývoje civilizací. Je známý pro jeho výuku jako profesor na Georgetown univerzitě, pro jeho akademické publikace, a pro jeho výzkum na Společenství kulatého stolu. byl spisovatel a profesor historie na univerzitě v Georgetownu. Byl také osobním poradcem prezidenta Billa Clintonaamerický demokratický politik, který byl v letech 1993–2001 v pořadí 42.  prezidentem Spojených států, historicky druhým, jenž podstoupil proces impeachmentu , tedy odvolání z funkce..

Bill Clintonamerický demokratický politik, který byl v letech 1993–2001 v pořadí 42.  prezidentem Spojených států, historicky druhým, jenž podstoupil proces impeachmentu , tedy odvolání z funkce.: „A pak, jako student na Georgetownu, jsem slyšel, objasnení této záležitosti profesorem jménem Carroll Quigley…“

QuigleyAmerický historik a teoretik vývoje civilizací. Je známý pro jeho výuku jako profesor na Georgetown univerzitě, pro jeho akademické publikace, a pro jeho výzkum na Společenství kulatého stolu. působil jako konzultant na americkém ministerstu obrany, v amerického námořnictvu a parlamentní komisi pro astronautiku a průzkum vesmíru. On nebyl žádným šílencem s podivnými názory, ani v nejmenším, byl ve skutečnosti váženým členem establishmentu. A právě proto jsou závěry, které uveřejil v knize Tragedy and Hope („Tragédie a naděje“) tak významné. „Tragédie a naděje“ je hutný a vysoce detailní historický svazek, který pokryl světové dějiny od roku 1914, s důrazem na analýzu hnacích sil civilizace. Kniha je zcela nekontroverzní, než se dočtete do poloviny, kde najdete následující tvrzení: MEZINÁRODNÍ ANGLOFILNÍ SÍŤ, KTERÁ OPPERUJE DO JISTÉ MÍRY ZPŮSOBEM, KTERÝ BY RADIKÁLNÍ PRAVICE OZNAČILA ZA KOMUNISTICKOU, EXISTUJE JIŽ PO DOBU JEDNÉ GENERACE. VE SKUTEČNOSTI TATO SÍŤ, KTEROU MŮŽEME IDENTIFIKOVAT JAKO SPOLEČENSTVÍ KULATÉHO STOLUsdružení organizací podporujících užší sjednocení mezi Británií a jejími samosprávnými koloniemi., NEMÁ ŽÁDNÝ PROBLÉM SPOLUPRACOVAT S KOMUNISTY NEBO S JAKOUKOLIV JINOU SKUPINOU, A ČASTO TO TAKÉ DĚLÁ. VÍM O ČINNOSTI TÉTO SÍTĚ, PROTOŽE JSEM JI STUDOVAL 20 LET A POČÁTKEM 60. LET MI BYLO PO DVA ROKY UMOŽNĚNO STUDOVAT JEJÍ MATERIÁLY A TAJNÉ ZÁZNAMY. NEMÁM K NÍ ANI K VĚTŠINĚ CÍLŮ, KTERÉ SI KLADE, ŽÁDNOU AVERZI, PROTOŽE PO VELKOU ČÁST ŽIVOTA JSEM BYL BLÍZKO TÉTO ORGANIZACI A MNOHA Z NÁSTROJŮ, KTERÉ POUŽÍVÁ. V MINULOSTI I V SOUČASNOSTI JSEM MĚL NÁMITKY PROTI NĚKTERÝM STRATEGIÍM, ALE OBECNĚ JE HLAVNÍM NÁZOROVÝM ROZDÍLEM FAKT, ŽE SI PŘEJE ZŮSTAT UTAJENÁ A JÁ VĚŘÍM, ŽE JEJÍ ÚLOHA V DĚJINÁCH JE DOST VÝZNAMNÁ NA TO, ABY SE O NÍ VĚDĚLO. CARROL QUIGLEYAmerický historik a teoretik vývoje civilizací. Je známý pro jeho výuku jako profesor na Georgetown univerzitě, pro jeho akademické publikace, a pro jeho výzkum na Společenství kulatého stolu. – TRAGEDIE A NADĚJE

QuigleyAmerický historik a teoretik vývoje civilizací. Je známý pro jeho výuku jako profesor na Georgetown univerzitě, pro jeho akademické publikace, a pro jeho výzkum na Společenství kulatého stolu. specificky identifikoval CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More a Ústav mezinárodních věcí /Institute of International Affairs/ jako klíčové rozcestníky v této síti společenství kulatého stolusdružení organizací podporujících užší sjednocení mezi Británií a jejími samosprávnými koloniemi. a potvrdil jejich blízký vztah k bankovnictví a finančnictví. Ústav mezinárodních věcí, také známý jako Chatham housenezisková nevládní organizace se sídlem v Londýně, jejímž úkolem je analyzovat a podporovat porozumění významných mezinárodních otázek a současným záležitostem. Je původcem Chatham House Rule, je sesterskou organizaci CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More. Byl založen v roce 1920 britskými diplomaty, kteří byli přítomni konference v hotelu Majestic v Paříži v roce 1919. Pobočky Ústavu mezinárodních věcí jsou v Austrálii, Belgii, Francii, Itálii, Portugalsku, Norsku, Polsku, Finsku, Maďarsku, Švédsku, na Novém Zélandu, v Jižní Africe, Nigérii, Pákistánu, Singapuru, Japonsku a v dalších zemích.

PROTOŽE ČELÍME PO CELÉM SVĚTĚ monolitické A NEMILOSRDNÉ KONSPIRACI KTERÁ Z VĚTŠÍ ČÁSTI SPOLÉHÁ NA UTAJENÉ PROSTŘEDKY PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉ SFÉRY VLIVU, NA INFILTRACI MÍSTO INVAZE NA SUBVERZI MÍSTO VOLEB NA ZASTRAŠOVÁNÍ MÍSTO SVOBODNÉ VOLBY NA GUERILLY V NOCI MÍSTO VOJSK VE DNE JE TO SYSTÉM, KTERÝ VYNALOŽIL OBROVSKÉ LIDSKÉ I MATERIÁLNÍ ZDROJE K VYBUDOVÁNÍ UZAVŘENÉ, VYSOCE EFEKTIVNÍ MAŠINERIE KTERÁ KOMBINUJE ARMÁDU, DIPLOMACII, TAJNÉ SLUŽBY, EKONOMICKÉ, VĚDECKÉ A POLITICKÉ AKTIVITY JEJÍ ČINNOST JE TAJNÁ, NE VEŘEJNÁ JEJÍ CHYBY JSOU UTAJENY, NE ZVEŘEJNĚNY JEJÍ ODPŮRCI JSOU UMLČENI, NE OCEŇOVÁNI ŽÁDNÉ VÝDAJE NEJSOU PROVĚŘOVÁNY ŽÁDNÉ DOMĚNKY NEJSOU OTIŠTĚNY, ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ NENÍ ODHALENO.

Tajný klíč Rady pro zahraniční vztahyJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More a jiných skupin kulatého stolu k ovládnutí moci spočívá v chytrém uplatňování technik, které vyvinul Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu. Tím, že kultivujÍ pocit výlučnosti a prestiže cílí na psychologii jednotlivce, (TIT: 1. VYTVOŘENÍ PEČLIVĚ VYKALKULOVANÉ ASOCIACE MEZI PODVĚDOMÝM STRACHEM A TOUHAMI JEDNOTLIVCE . ) a tím, že spoléhají na lidskou touhu cítit se důležitý a mocný. (TIT: VŠECHNO, CO VY NEBO JÁ DĚLÁME, VYCHÁZÍ ZE DVOU MOTIVŮ: SEXUÁLNÍ TOUHY A TOUHY BÝT SKVĚLÝ – SIGMUND FREUDlékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. )

Stejně jako Bernaysamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu manipulují veřejností nepřímo tím, že ovlivňují vůdčí postavy formující veřejné mínění a autority. (TIT: 2. OVLIVŇOVÁNÍ VŮDČÍCH OSOBNOSTÍ A AUTORIT K ZASAŽENÍ TECH, KTEŘÍ JE NÁSLEDUJÍ ) Tím, že ovlivňují své členy, kteří jsou výhradně z mužů a žen z nejvyšších vládních, podnikatelských a finančních kruhů, využívají fenomén podřizování se autoritám, pozorovaný v Milgramovych experimentech a zárověň úplně obešli legitimní volební proces. Většina jednání CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More je vedena podle pravidel Chatham housenezisková nevládní organizace se sídlem v Londýně, jejímž úkolem je analyzovat a podporovat porozumění významných mezinárodních otázek a současným záležitostem. Je původcem Chatham House Rule (TIT: 3. INICIACE ŠÍŘENÍ CHOVÁNÍ A MYŠLENEK PROSŘEDNICTVÍM SPOLEČENSKÉ KONFORMITY (SOUHLAS S NÁZOREM VĚTŠINY) což znamená, že přítomní mohou použít a šířit nápady zde diskutované, ale nikomu není dovoleno uvádět, odkud tyto myšlenky jsou.

Moderátor: „Chtěl bych připomenout publiku, píšou to tady, že k této schůzce není možné se odkazovat.“ (PRAVIDLA CHATHAM HOUSEnezisková nevládní organizace se sídlem v Londýně, jejímž úkolem je analyzovat a podporovat porozumění významných mezinárodních otázek a současným záležitostem. Je původcem Chatham House Rule ) To znamená, že účastníci jsou vítáni k využití získaných informací, ale ani totožnost této schůzky (PRAVIDLA CHATHAM HOUSEnezisková nevládní organizace se sídlem v Londýně, jejímž úkolem je analyzovat a podporovat porozumění významných mezinárodních otázek a současným záležitostem. Je původcem Chatham House Rule ) ani žádného z účastníků nesmí být odhalen, ani není povoleno citovat zasedání Rady jako zdroj informací.“

1. VYTVOŘENÍ PEČLIVĚ VYKALKULOVANÉ ASOCIACE MEZI PODVĚDOMÝM STRACHEM A TOUHAMI JEDNOTLIVCE .

2. OVLIVŇOVÁNÍ VŮDČÍCH OSOBNOSTÍ A AUTORIT K ZASAŽENÍ TECH, KTEŘÍ JE NÁSLEDUJÍ.

3. INICIACE ŠÍŘENÍ CHOVÁNÍ A MYŠLENEK PROSŘEDNICTVÍM SPOLEČENSKÉ KONFORMITY (SOUHLAS S NÁZOREM VĚTŠINY)

Tyto diskuse za zavřenými dveřmi a jejich exkluzivní členství pracují dohromady k vytvoření fenoménu prokázaného v Aschovým pokusech o skupinové konformitě. Noví členové musí být nominováni existujícím členem, podpoření třemi členy a schváleni představenstvem. Tento proces zajišťuje, že ideologické kontinuity je udržován jak sociální shoda harmonizující názory nových členů v souladu s názory skupiny. Je důležité si uvědomit, že bohatství, společenské postavení a oficiální pozice moci nesnižuje dopady skupinové psychologie.

Hillary Clintonamerická politička, členka Demokratické strany; bývalá první dáma USA za vlády Billa Clintona (1993-2001), senátorka USA za stát New York (2001-2009) a ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických ve vládě Baracka Obamy (2009-2013).: „Dostáváme hodně rad od CFRJe neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tucet státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, což snižuje finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA... More, takže to znamená, že nebudu muset chodit daleko aby mi bylo řečeno, co bychom měli dělat a jak bychom měli přemýšlet o budoucnost.“

Abych to řekl jednoduše, politici nejsou ti, kteří rozhodují. Jsou to jen loutky. Účast ve volbách k vytěsnění různých podvodníků z politiky nefunguje a to už pěkně dlouhou dobu. Teď víte proč. I v případě, že bychom odstranili úplně všechny zkorumpované oligarchy z vlády, nakonec budeme zase ve stejné situaci, dokud se nebudeme zabývat psychologickými základy našeho zotročení. Ale jak to uděláme? Jak ovlivnit skupinové myšlení a zatřást davem, aby se probral ze svého spánku?

Psychologie skupiny je zbraň a stejně jako všechny zbraně je možné používat pro dobro nebo pro zlo. Po mnoho let už je ve špatných rukou. Byla skrytá očím veřejností a použita proti ní. Je čas, aby lidé tuto zbraň použili k vlastnímu osvobození. Je čas začít studovat. Přečtete si knihy Gustava Le Bonafrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... More: „Psychologie davu“ a „Psychologie revoluce“. nebo knihy Edwarda Bernayseamerický zakladatel moderních public relations. Je mu připisováno autorství změny paradigmatu „prodávání nikoli zboží, ale životního stylu,“ které se dá vysledovat až do 2. poloviny 20. let. Stal se též expertem na propagandu: „Propaganda“ a „Krystalizace veřejného mínění“. A přečtěte si knihy Gene Sharpaamerický filozof a politolog, profesor politických věd na University of Massachusetts. Proslavil se knihami na téma nenásilného odporu, v nichž rozvíjí strategii Mahátma Gándhího. K jeho nejznámějším pracím patří kniha The Politics of Nonviolent Action z roku 1973.: „Od diktatury k demokracii“ a „Národní bezpečnost založená na civilní obraně“ Naučte se teorii, Naučte se techniku a začněte je používat k šíření pravdy, ne k jejímu pohřbívání. Začněte je používat k zabránění válkám, než k jejich rozpoutání. Začněte je používat k zastavení militarizace policie a k ukončení systému sledování občanů. Používejte je ke sražení této korporátní mafie na kolena. (TIT: VEZMĚTE SI MOC ZPÁTKY)

Některým z vás může tento návrh nahnat strach.. To JE nebezpečná věc. Toto jsou ideologické M16 s bednami munice. Jestli třeba i několik motivovaných jednotlivců začne účinně používat tyto techniky, mohlo by to vážně narušit rovnováhu moci. Ale to je přesně to, co je potřeba udělat. Vyzývám vás abyste se rozhlédli kolem sebe. Podívejte se na stav světa. Podívejte s, kam nás tito psychopaté vedou. Pokud necítite nutnost změnit kurz, kterým se ubíráme, pak se nedíváte pozorně.

Martin Luther Kingamerický baptistický kazatel, spolu s Malcolmem X jeden z nejvýznamnějších vůdců afroamerického hnutí za občanská práva.: Takže proto říkám, že se necháme přinutit psy nebo vodními děly abychom se vrátili,
(tit: Martin Luther King JE DOKONALÝM PŘÍKLADEM ČLOVĚKA, KTERÝ VYUŽIL PSYCHOLOGII DAVU K OSVOBOZENÍ LIDÍ, MÍSTO JEJICH ZOTROČENÍ.) …a neotočíme se ani na jakýkoliv jiný příkaz!““ (TIT: MOŽNÁ ČETL LE BONAfrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... More, MOŽNÁ NE, ALE APLIKOVAL PŘESNĚ METODOLOGII KTEROU LE BONfrancouzský sociální psycholog, sociolog, antropolog a amatérský fyzik. Je představitelem psychologismu. Zabýval se psychologií národů. Byl členem francouzské armády ve francouzsko-pruské válce. Po válce hodně cestoval, na svých cestách analyzoval obyvatele zemí, které navštívil. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Na svých cestách vynalezl přenosný kefalometr.... More POPISUJE)
[POTLESK]

Pokud máte stejně silný pocit jako my, že veřejnost potřebuje znát tyto informace, udělejte všechno pro to, aby se tento film dostal do rukou co nejvíce lidí, co nejdříve. Sdílejte ho prostřednictvím sociálních médií, uveřejněte ho na svých webových stránkách, pošlete ho svým přátelům prostřednictvím e-mailu. Rozdávejte ho na ulici. Máte oprávnění stáhnout toto video a distribuovat ho a přehrávat jakýmkoliv nekomenrčním způsobem.. Aby vám neunikla žádná budoucí videa, nezapomeňte se přihlásit k odběru Stormcloudsgathering na Youtube. Objednejte si jedním kliknutím službu Youtube k zasílání notifikací o novinkách e-mailem oznámení o nové obrázky. Přihlaste se k aktualizaci e-mailem na našich stránkách www.Stormcloudsgathering.com A sledujte nás na Facebooku, Twitter a Google + Zvláštní poděkování všem, kteří přispěli na provoz našich webových stránkek v uplynulém roce, aby bylo možné vytvořit tento film, opravdu upřímně si vážíme vaší podpory.