Není potřeba povolení

Je to dvanáct let od doby, kdy se hurikán Katrina rozpadl po hrázích v New Orleans, úplně zaplavil Dolní devátou čtvrť a potvrdil zoufalé varování vědců o ničivých účincích klimatických změn.

V dlouhých letech nečinnosti vlády, které následovaly, včasné varovné signály ustoupily do stavu, že změna klimatu už není budoucím scénářem noční můry, kterým se lidstvo musí vyhnout – je to současná realita, na kterou se musíme přizpůsobit.

Z rekordních požárů a sucha způsobujícího hlad, masové záplavy a potrestání řady bezprecedentních megastrů se rok 2017 stala povodňovým rokem pro klimatickou katastrofu.

Zatímco liberální ekologové jásají nad rozhodnutím kabinetu Trumpa vymanit se z Pařížské klimatické dohody, domorodí obránci půdy, anarchisté a jiní radikálové berou věci do vlastních rukou.

Pro některé to převzalo podobu přímých akčních kampaní vedených proti ropovodu a další infrastruktuře spojované s těžebním průmyslem. Pro ostatní se projevila v rámci vzájemné pomoci zaměřené na podporu a posílení komunity nejvíce zasažených přírodními katastrofami.

V této epizodě Trouble se anarchistická mediální kolektivní subMedia soustřeďuje na další, zdůrazňující hlasy a zkušenosti jednotlivců, kteří aktivně poskytují pomoc při odstraňování katastrof ve společných frontách.